Historisk arkiv

Sammen for barna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandling er nødvendig for å sette barn og unges psykiske helse på dagsorden og komme tidlig inn i behandlingen. Det understreker helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forbindelse med Voksne for barns 50-årsjubileum.

Samhandling er nødvendig for å sette barn og unges psykiske helse på dagsorden og komme tidlig inn i behandlingen. Det understreker helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forbindelse med Voksne for barns 50-årsjubileum.

Helse- og omsorgsministeren understreket at Voksne for barn har vært en aktiv pådriver for å få fram barn og unges psykiske helse i samfunnsdebatten.

Strøm-Erichsen understreker også at helsevesenet alene ikke kan sikre barn og unge best mulig psykisk helse.

– Vi må arbeide på tvers av sektorene, og møte barn, foreldre, lærere og barnehageansatte for å oppdage og forebygge psykiske problemer tidlig, sier helse- og omsorgsministeren, som overrakte en toarmet lysestake til Voksne for barn.

– Jeg håper det ene lyset vil brenne for det forebyggende arbeidet og det andre lyset for arbeidet med utsatte barn og unge, sa Strøm-Erichsen under hilsningstalen. 

Se video fra hilsningstalen her: