Historisk arkiv

Historisk arkiv

Legemiddelverket overtar database fra Apotekforeningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statens legemiddelverk har i dag overtatt legemiddelinteraksjonsdatabasen APRIORI fra Apotekforeningen.– Dette er et viktig hjelpemiddel for å hindre at pasienter som bruker flere legemidler samtidig skal få utilsiktede bivirkninger, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktør Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen demonstrerer APRIORI-databasen for statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet. (Foto: Finn Oluf Nyquist, Helse- og omsorgsdepartementet)

- Dette betyr at viktig informasjon blir tilgjengelig for flere i helsevesenet, sa Ivar Vollset, avdelingsdirektør i Legemiddelverket, da han fikk overrakt databasen av Oddbjørn Tysnes, direktør i Apotekforeningen.

Informasjon om interaksjoner er viktig for å unngå at ett legemiddel påvirker et annet legemiddel. Bruk av visse legemidler samtidig vil i mange tilfeller kunne gi uheldige virkninger. Dette kan være økt risiko for bivirkninger, eller at legemidlet mister effekten det skal ha.

Helsemyndighetene vil nå tilby interaksjonsinformasjon via databasen med forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) i løpet av våren 2012.

- Lik informasjon både hos lege og apotek er et viktig tiltak for å oppnå riktig legemiddelbehandling, og vil bidra til bedre kommunikasjon og informasjonsflyt i helsetjenesten. Dette vil igjen gi pasientene en bedre hverdag, sier statssekretær Mathisen.