Historisk arkiv

Presisering av legers reservasjonsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven fra 1975 gir alle kvinner rett til abort, samtidig som den gir helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre selv inngrepet. Den gav derimot ikke rett til å reservere seg mot å henvise pasienter videre, eller til å skrive ut p-piller.

Helse- og omsorgsdepartementet har i den senere tid fått enkelte tilbakemeldinger om kvinner som er blitt avvist hos fastlegen ved spørsmål om abort, og om fastleger som har motsatt seg å gi prevensjonsveiledning til jenter. Det er ikke i tråd med loven. 

- Fordi vi har hørt at dette likevel skjer, ser vi behovet for å presisere gjeldende lov. Jeg forstår at det kan være et dilemma for noen fastleger, men hensynet til pasientene må komme først. Mange er i en vanskelig situasjon når de oppsøker legen, og da er det viktig at de ikke blir avvist, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen.

Det store flertallet i Norge er i dag tilknyttet en fastlege som skal gi helsetjenestene man har krav på etter loven. Abortloven gir kvinner rett til selvbestemt abort frem til uke 12. Etter uke 12 må abort godkjennes av en nemnd. Reservasjonsretten gir helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved selve inngrepet. Dette kravet kom blant annet fra legeforeningen, fordi enkelte leger ikke ville utføre abort av samvittighetsgrunner. Men reservasjonsretten gjelder bare for leger som utfører inngrep, og ikke for fastleger som henviser. Det er heller ikke mulig å reservere seg mot å skrive ut prevensjonsmidler til kvinner.

- I en tid med mange verdimessige konflikter, mener jeg det er viktig at vi er tydelig på hvor grensen går for en som jobber for det offentlige. En fastlege kan ikke sette sin egen overbevisning foran pasienters rett til helsetjenester.  Jeg ønsker ikke at kvinner eller jenter skal havne i en situasjon der de må ta denne diskusjonen med sin lege, når storsamfunnet har tatt et valg, sier Strøm-Erichsen.

Rundskriv:
I-4/2011 Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter