Historisk arkiv

Tar legevakthistoriene på alvor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer behov for å endre forskriften som regulerer legevakt tjenestene.

Det har gjennom flere saker i media vært reist spørsmål om legevaktene fungerer godt nok. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at det gjør inntrykk å se innslag om dramatiske situasjoner og dødsfall.

- Jeg vet at det drives mye god legevakt i Norge. Så vet vi samtidig at dette er en krevende tjeneste som har utfordringer vi må jobbe videre med.

- Det er ingen grunn til å betvile det legevaktlegene sier, og vi må ta det på alvor. Men la meg understreke at det er kommunenes ansvar å organisere legevakten. Jeg følger dette nøye og vil sammen med legevaktleger og kommunene se nærmere på hva som bør gjøres.

På spørsmål om dagens ordning er god nok sier statsråden:

- Vi jobber med å konkretisere innholdet i legevakttjenesten

Vi ser på legevaktenes organisering og kravet til legenes kompetanse.

I tillegg har vi bedret fastlegeordningen og bevilget penger for å få flere fastleger over hele landet. Dette vil også styrke legevaktene. 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter