Historisk arkiv

Klarere rettigheter for pasientene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientene skal få raskere og mer konkrete tilbakemeldinger fra sykehusene. Det er et av målene med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Pasientene skal få raskere og mer konkrete tilbakemeldinger fra sykehusene. Det er et av målene med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

Alle pasienter som blir henvist til sykehusene skal få rett til vurdering innen 10 dager.

I løpet av denne perioden skal pasienten få beskjed om når helsehjelpen skal starte. For de aller fleste bør dette være en konkret time for utredning eller behandling.

- Dette er en forenkling og en forbedring av pasientrettighetene. De blir lettere å forholde seg til, både for pasientene og for sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. 

I dag er det pasientene selv som kontakter Helfo hvis sykehusene bryter fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo tar da ansvaret for å finne et nytt behandlingssted. Nå foreslår regjeringen at sykehusene selv skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke greier å oppfylle fristen. Dette skal ikke bare skje når fristbruddet har oppstått, men allerede når sykehuset ser at det ikke kan oppfylle fristen.

- Det vil gi en likeverdig tjeneste hvor ikke kun de ressurssterke pasientene som kjenner sine rettigheter blir tatt hånd om, sier Støre.

Forslagene til lovendringer vil sikre en bedre og mer ordnet tilgang til sykehusbehandling for pasientene som har behov for det.

Lovforslaget innebærer at pasienten har en rett hvis han eller hun har et behov for helsehjelp. I dag er loven slik at det kan være tilfeldig om man blir tildelt rett til helsehjelp eller ikke. Dette vil derfor bidra til økt rettsikkerhet.

Forslagene stiller tydelige og ambisiøse krav til sykehusene.

- De må arbeide med kompetanseheving og bedre informasjon til pasientene for å kunne etterleve de nye lovforslagene. Jeg vet at dette allerede har høy prioritet på sykehusene våre, og at det gjøres mye godt arbeid for å sikre at pasientene får god og forsvarlig behandling, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Departementet og direktoratet vil støtte sykehusene i arbeidet med å utarbeide lett forståelig informasjon til pasientene og gjøre nødvendige endringer i veiledere og andre verktøy. Disse forberedelsene vil starte i løpet av kort tid.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter