Historisk arkiv

Lindrende omsorg for barn med begrensede leveutsikter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet har tidligere fått i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer med anbefalinger for lindrende behandling av barn i livets sluttfase, fra nyfødtperioden og gjennom hele barnealderen. Retningslinjene vil foreligge i løpet av høsten 2013.

Det opprinnelige mandatet omfatter ikke tilfeller der kvinner velger å fullføre en graviditet til tross for at det er påvist alvorlige tilstander hos barnet som gir svært begrensede leveutsikter etter fødselen.

Svært mange gravide gjennomgår ultralydundersøkelser tidlig i svangerskapet, enten gjennom det offentlige tilbudet, eller ved kjøp av private tjenester. Tidlige ultralydundersøkelser kan oppdage to meget sjeldne kromosomavvik med alvorlig psykisk utviklingshemming (trisomi 13 og 18). Mange fostre med de to tilstandene dør i fosterlivet, en del kvinner søker om svangerskapsavbrudd, mens noen kvinner velger å føde barna. Også andre misdannelser som er uforenlig med liv etter fødselen, eller som gir tidlig død, kan oppdages ved ultralydundersøkelser og dermed være kjent før fødselen.

- Lindrende behandling til barn med begrensede leveutsikter er svært viktig for den lille gruppen av foreldre og barn som berøres. Behovet er aktualisert i debatten om tidlig ultralyd. Som en støtte til kvinner og par som ønsker å bære fram et barn med begrensede leveutsikter, og til helsepersonell som arbeider med disse pasientene, gir jeg nå Helsedirektoratet i oppdrag å utvide de nasjonale retningslinjene for lindrende omsorg for barn, slik at de også skal omfatte barn som fødes med svært begrensede leveutsikter på grunn av tilstander som er avdekket i løpet av svangerskapet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter