Historisk arkiv

Moderniserer helselovgivningen på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En rekke av de norske helselovene bør gjelde helt eller delvis på Svalbard, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsnotat.

Departementet ønsker å modernisere helselovgivningen for Svalbard og legge den tettere opp til fastlandslovgivningen.

- Forslagene vil blant annet bidra til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene i som ytes på Svalbard, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Blant de lovene som foreslås gitt anvendelse for Svalbard er helsepersonelloven, helsetilsynsloven, smittevernloven, helseberedskapsloven og matloven. Forslagene innebærer ikke at det innføres nye typer tjenester i disse områdene.

Enkelte av lovene foreslås også gjort gjeldende for Jan Mayen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter