Historisk arkiv

Går inn for jordmorstyrte fødestuer i vest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen går inn for jordmordstyrte fødestuer ved sykehusene Odda og Nordfjord. Det samme kan bli etablert i Lærdal dersom de klarer å rekruttere jordmødre i samarbeid med kommunene. – Vi ønsker på denne måten å sikre god kvalitet, forutsigbarhet for den fødende og stabile fagmiljøer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-ErichsenRegjeringen ber helseforetakene legge Helsedirektoratets krav til kvalitet til grunn for fødselsomsorgen. Disse bygger på klare faglige råd om at kompetansen og bemanningen i fødetilbudet må styrkes.

– Gjennom å sikre gode rutiner og kompetent personell som får mulighet til å bygge erfaring sikrer vi et trygt fødetilbud. Høy grad av vikarer og usikre beredskapsordninger kan skape utrygge situasjoner, der er derfor viktig at vi i størst mulig grad unngår dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Avvikler forsterkede fødestuer
Ordningen med forsterkede fødestuer blir som en følge av kvalitetskravene avviklet. På dette punktet er rådene fra flere fagmiljø entydige.

For Helse Vest gjelder dette Odda, og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda fra 2012. Sammenslåingen skal først skje når Kvivsveien åpner i 2012. Veien gir en stor del av befolkningen nord i Sogn og Fjordane kortere vei til Volda.

– Selv om fødeavdelingen blir flyttet til Volda vil regjeringen at det skal være en jordmorstyrt fødestue i Nordfjord. Det samme skal skje i Odda og i Lærdal, men for sistnevnte er det avhengig av at en klarer å rekruttere nok jordmødre til å jobber der, sier Strøm-Erichsen.

Både i Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner videreføres, med blant annet døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen.

Ved Lærdal sykehus kommer også ortopedien til å bli videreført, blant annet fordi avdelingen har godt med gjestepasienter.

– Avdelingen har høy kompetanse og gir et tilbud som også pasienter utenfor Sogn og Fjordane nyter godt av, sier Strøm-Erichsen.

Satser på psykiatri og rus
I Nordfjord vil regjeringen satse på rus og psykiatri, og rusposten som har stått tom i tre år skal settes i drift. Regjeringen går også inn med 25 millioner kroner over tre år i et eget lokalsykehusprosjekt.

– Vi vil legge et lokalsykehusprosjekt til sykehuset på Nordfjord der vi blant annet skal se hvordan vi kan utvikle lokalsykehusene, også i forhold til akuttfunksjoner, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet skal delta i prosjektet og Høgskulen i Sogn og Fjordane vil også bli invitert til å delta. Kunnskapen skal deles med flere lokalsykehus.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter