Historisk arkiv

Nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. –Jeg har nå valgt å utvide rådets mandat slik at det også omfatter omsorgstjenestene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble oppnevnt for første gang i 2007.

– Det nye mandatet vektlegger også folkehelse og forebygging i sterkere grad sett i sammenheng med oppfølging av samhandlingsreformen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Jeg ønsker at alle skal kunne fremme forslag til saker som rådet bør drøfte, og at rådet legger stor vekt på åpne høringsmøter.

Det nye rådet består av 15 kvinner og 10 menn, og skal ledes av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet blir ny nestleder.

Rådets 25 medlemmer representerer lederne av den sentrale helseforvaltning, lederne av de regionale helseforetakene, Kreftregisteret, Statens legemiddelverk, NAKMI, ledere innen kommunehelsetjenesten og KS, ledere innen universitets- og høyskolesektoren, ledere av brukerorganisasjoner, samt medlemmer med særlig kompetanse innen helseøkonomi, pleie- og omsorgsforskning og innvandrerhelse.

Rådets medlemmer oppnevnes for en periode på fire år.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten var en nyskapning da rådet ble oppnevnt for første gang i 2007. En evaluering viser at rådets anbefalinger er i stor grad blitt fulgt opp i helsetjenesten.

Informasjon om rådets virksomhet finnes på www.kvalitetogprioritering.no.

Mandat og medlemmer

Mandatet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Rådets medlemmer

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter