Historisk arkiv

Regjeringen innfører 18 års aldergrense i solarier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det er viktig å gjøre tiltak for å sørge for at færre får kreft. Til tross for holdningskampanjer bruker stadig flere unge solarier, noe som innebærer en betydelig økt risiko for utvikling av hudkreft, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Det er viktig å gjøre tiltak for å sørge for at færre får kreft. Til tross for holdningskampanjer bruker stadig flere unge solarier, noe som innebærer en betydelig økt risiko for utvikling av hudkreft. - Når regjeringen i dag har vedtatt 18-års aldersgrense for bruk av solarier er det for å gi et klart signal om helseskadene og viktigheten av å unngå overdreven bruk, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

­Studier viser at risikoen for føflekkreft øker med 75 prosent når solariebruken starter før fylte 30 år. Nå bruken av solarier blant unge går opp, er vi nødt til å reagere. Målet er at vi på sikt skal få til en holdnings- og atferdsendring i befolkningen, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er bakgrunnen for at regjeringen i dag vedtatt 18 års aldersgrense for bruk av solarier fra 1. juli 2012. Solariebruk innebærer økt risiko for kreft, og særlig når bruken starter i ung alder. Det er samtidig vedtatt at alle solarier skal ha kompetent betjening fra 1.januar 2014.

Norge er et av de land i verden som har flest tilfeller av føflekkreft. Internasjonal forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk.

Regjeringen innfører 18 års aldergrense i solarier. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no. 
Regjeringen innfører 18 års aldergrense i solarier. Illustrasjonsfoto: Colurbox.no.

Antall unge mellom 15-24 år som hadde tatt solarium en eller flere ganger siste år, økte fra 34 prosent i 2004 til 55 prosent i 2009. 

I 2008 ble det i Norge registrert 1285 nye tilfeller av føflekkreft og 1450 av annen hudkreft. I tillegg anslås det 6000-7000 nye tilfeller av basalcellekreft hvert år. Sistnevnte kreftform er vanligvis ufarlig, men behandlingstrengende.

- Betjenings- og opplæringskravet er viktig for å sikre at brukerne får tilstrekkelig veiledning slik at vi i størst mulig grad kan unngå kreftfremkallende overdreven soling. Betjeningskravet er også viktig for at vi effektivt kan overholde 18-årsgrensen, sier Strøm - Erichsen.

Etter 2003 har stadig flere land innført 18-årsgrense for bruk av solarium. Tidlig ute var Frankrike, Australia og Skottland. Flere provinser i Canada innførte 18-årsgrense i desember 2010. Island innførte 18-årsgrense 1. januar 2011.  England og Wales fattet 11. april 2011 vedtak om 18-årsgrense, Wales innførte i tillegg krav om betjening. Nord-Irland behandler nå liknende forslag.

Tyskland innfører 18-årsgrense 1.1.2012, og krav til kompetent betjening 1.11.2012. California innførte 18-årsgrense 10.10.2011, og flere stater i USA har liknende forslag til behandling. I tillegg har en rekke stater i USA har innført aldersgrenser mellom 13 og 16 år, samt ulike regler med krav om samtykke fra foreldre. Adgangen skal kontrolleres av kompetent betjening. Brasil har vedtatt totalforbud mot solarium.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter