Historisk arkiv

Snart kan du sjekke helsetilstanden i din kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra nyttår får kommunene et nytt verktøy som gjør det lettere å holde oversikten over innbyggernes helse. Dette er en del av Samhandlingsreformen og Folkehelseloven som trer i kraft 1. januar.

– Folkehelseinstituttet skal hjelpe alle norske kommuner med statistikk på helsefeltet, og disse folkehelseprofilene er klare rett over nyttår. De vil bli sendt ut til hver enkelt kommune.  De blir også lagt ut på nettsidene til Folkehelseinstituttet, slik at innbyggerne selv kan sjekke hvordan det står til i sin kommune, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fredag får kommunene et rundskriv, der Helse- og omsorgsdepartementet informerer om det nye verktøyet. Folkehelseprofilene inngår i regjeringens målrettede satsning på forebyggingsarbeid, og vil gjøre det lettere for ordførere og kommunepolitikere å sette i verk riktige tiltak lokalt.

Folkehelseprofilene vil synliggjøre hvor skoen trykker i kommunenes helsetilstand, og hvilke forhold som påvirker befolkningens helse.

– For å kunne gi best mulig behandling til alle, er det viktig å vite hva man er gode på i kommunen, og hva som kan gjøres bedre. Vi vet for eksempel at flere får diabetes, flere har psykiske problemer, det er en økning i overvekt og mange utsettes for ulykker. Når vi vet at vi kan unngå  mye menneskelig lidelse ved å forebygge mer er det viktig at vi setter inn målrettede tiltak, sier Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter