Historisk arkiv

Styrker ansattes kunnskap om demens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Demensomsorgens ABC er tatt i bruk av nær 9.500 ansatte. Mer enn 310 kommuner har satt i gang opplæringsgrupper. – Dette kommer både ansatte, brukere og pårørende til gode, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Besøk ved Lørenskog sykehjem

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte mandag Lørenskog sykehjem, der over 80 ansatte har deltatt i demensopplæringsprogrammet. Her i samtale med institusjonsleder Arnfinn Gisleberg og ansatte ved sykehjemmet.

Demensomsorgens ABC gir grunnleggende opplæring i demens for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

– Demensomsorgens ABC bidrar til å heve kompetansen blant de ansatte og hever kvaliteten i tjenesten for den enkelte bruker og deres pårørende, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen

Demensomsorgens ABC er utarbeidet som del av Demensplan 2015 ”Den gode dagen” og skal bidra til å gi ansatte grunnleggende kunnskap om demens, demenssykdommer, samarbeid med pårørende, tilrettelegging av tjenestene og ulike bo- og miljøtiltak. 

– Mennesker med demens utgjør den største brukergruppen i omsorgstjenesten og antallet vil bli mer enn fordoblet de neste 30 årene. Det er behov for opplæring og kunnskap om demens både blant ansatte og pårørende, sier Strøm-Erichsen.

Erfaringer viser at pårørende og familier til personer med demens får høyere livskvalitet når de får veiledning i å håndtere sykdommen.

– Demensomsorgens ABC skal bidra til at ansatte kan gi god støtte og veiledning til brukere og pårørende i vanskelige og krevende livssituasjoner, sier helse- og omsorgsministeren.

Godt over 310 kommuner har etablert opplæringsgrupper. Mange har integrert Demensomsorgens ABC i sitt helhetlige arbeid med å styrke kvaliteten i demensomsorgen. 

Gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget ytterligere 6 millioner kroner til Demensomsorgens ABC. Dette skal bidra til at flere kommuner styrker ansattes kunnskap om demens og gjennom dette bidra til å heve kvaliteten i demensomsorgen.

Demensomsorgens ABC er utarbeidet av Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter