Historisk arkiv

Tiltak for tryggere legemiddelbruk blant eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

-Mange eldre har flere sykdommer og bruker ulike legemidler samtidig. Risikoen for problemer knyttet til legemidler øker med alder og antall legemidler. Helsedirektoratet har nå utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for bedre og tryggere legemiddelbruk blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. -Tryggere legemiddelbruk bidrar til økt kvalitet i tjenestene og bedre helse for den enkelte, sier Strøm- Erichsen.

- Mange eldre har flere sykdommer og bruker ulike legemidler samtidig. Risikoen for problemer knyttet til legemidler øker med alder og antall legemidler. Helsedirektoratet har nå utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for bedre og tryggere legemiddelbruk blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. -Tryggere legemiddelbruk bidrar til økt kvalitet i tjenestene og bedre helse for den enkelte, sier Strøm-Erichsen.

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at bedre legemiddelbruk til eldre vil kreve økt kompetanse og bedre samhandling.

Som del av Omsorgsplan 2015 er legetjenesten i sykehjem styrket med over 30 prosent i perioden 2006-2009. Det er videre igangsatt flere kompetansehevende tiltak for å styrke kunnskapen om eldre, bidra til ledelsesopplæring og utvikle ikke- medikamentelle behandlingsformer. Gjennom samhandlingsreformen skal det sikres bedre informasjonsutveksling og elektronisk samhandling. Dette kan også bidra til å forebygge legemiddelfeil.

For å styrke kvaliteten og pasientsikkerheten for eldre, blant annet knyttet til legemiddelbruk, varsler helse- og omsorgsministeren flere tiltak:

  • I ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det en egen paragraf som skal sørge for at virksomheter driver systematisk arbeid for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet.
  • Regjeringen vil legge fram en Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen skal synliggjøre og vurdere om dagens virkemidler og rammebetingelser understøtter arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten.

-Kommunene må gripe muligheten til å følge opp tiltakene i rapporten fra Helsedirektoratet. Jeg vil oppfordre den enkelte kommunene og det enkelte sykehjem til å bruke tiltakslisten aktivt for å legge til rette for best mulig legemiddelforskrivning. Jeg vil også oppfordre alle ordførere til å behandle Helstilsynets melding om avvik i kommunale omsorgstjenester i sitt kommunestyre, sier helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen.

Les rapporten på Helsedirektoratets nettsider.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter