Historisk arkiv

Ungdomsrøykingen halvert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Målet om å halvere røykingen blant ungdom er nådd, viser nye tall. Andelen ungdomsrøykere er nå 12 prosent. – Å være røykfri er noe av det viktigste man kan gjøre for helsa. Vi kommer til å fortsette arbeidet for å få ned røykingen blant unge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-ErichsenI regjeringens nasjonale tobakksstrategi har det vært et mål å halvere andelen unge som røyker daglig fra 24 prosent i 2005 fram til 2010. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at adelen ungdomsrøykere nå er på 12 prosent.

– Målet vårt er nådd. Røykenedgangen de siste årene bygger på langvarig satsing på de gode tiltakene. Det skal vi fortsette med, sier Strøm-Erichsen.

Tallene fra SSB viser at andelen røykere i aldersgruppen 16-24 år nå er på 12 prosent, en nedgang fra 17 prosent i 2009. Det er nødvendig å ta forbehold om tilfeldig variasjon når vi ser på endringer fra et år til et annet, men den langsiktige trenden bekrefter en klar nedgang i ungdomsrøykingen.

Andelen dagligrøykere i befolkningen (16-74 år) er på 19 prosent. Det er en nedgang fra 21 prosent i 2009. Dette betyr at også tobakksstrategiens mål om å redusere andelen dagligrøykere i befolkningen til under 20 prosent er nådd.

– Vi arbeider nå med en ny tobakksstrategi for de kommende fem årene. Det gjenstår fortsatt en rekke utfordringer på tobakksfeltet, blant annet knyttet til passiv røyking og snusbruk, sier helse- og omsorgsministeren.

Det har vært en kraftig økning i snusbruk blant unge de siste årene. I aldersgruppen 16-24 år er det 17 prosent som bruker snus daglig. Det er en økning fra 14 prosent i 2009. Snusbruk er særlig utbredt blant unge menn, hvor hver femte nå bruker snus daglig. Blant unge kvinner er det 8 prosent som snuser daglig.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter