Historisk arkiv

Vil ha fremtidsrettet omsorgstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag overleverte utvalget for innovasjon i omsorg sin rapport. – Fremtidsrettet bruk av teknologi kan møte mange av utfordringene i helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske og Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Handels- og næringsminister Trond Giske og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk overlevert rapporten på en iPad.
Last ned bildet på flickr.

Helse- og omsorgsministeren understreker at hun vil lese utredningen til utvalget ledet av Kåre Hagen nøye.

– Men jeg vil understreke at regjeringen har allerede satt i gang arbeidet med velferdsteknologi, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, og påpeker:

  • Det er satt krav til alle sykehjem og omsorgsboliger som finansieres med tilskudd fra Husbanken nå skal være tilrettelagt for tilkobling av velferdsteknologi
  • Helsedirektoratet skal utarbeide et grunnlag for implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene.
  • Helse- og omsorgsdepartementet støtter et utviklingsprosjekt der tre fylkesmenn i Midt-Norge har gått sammen med KS regionalt og en rekke kommuner for å prøve ut og ta i bruk velferdsteknologi.

– Hagen-utvalget ønsker å sette en ”moderne pårørendepolitikk” på dagsorden. Det vil jeg gjerne være med på. I likhet med utvalget er jeg også opptatt av at familie og frivillige som påtar seg krevende omsorgsoppgaver ikke skal få store økonomiske og helsemessige tilleggsbelastninger, sier Strøm-Erichsen.

Også nærings- og handelsminister Trond Giske var til stede da utvalget la fram sin rapport.

– Det er spennende at utvalget i stedet for å tenke import av helse- og sosialpersonell fra utlandet er offensive og tenker at omsorg kan være et norsk og nordisk eksportprodukt. Vi må få en omsorgssektor som ser eksportmuligheter – av fagkunnskap, teknologi, institusjons- og boligbygg – og et næringsliv som er opptatt av omsorg, sier Trond Giske.

Les Hagen-utvalgets rapport - NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.

Mediekontakt Helse- og omsorgsdepartementet: 22 24 84 14
Mediekontakt Nærings- og handelsdepartementet: 902 51 303

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter