Historisk arkiv

Forbud mot synlig oppstilling av tobakk ikke i strid med EØS-retten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg er svært glad for at Helse- og omsorgsdepartementet har fått fullt medhold i at oppstillingsforbudet er et lovlig tiltak for å redusere tobakksbruk. Dommen er en viktig seier for folkehelsen, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Norske helse­myndigheter vil ikke la tobakksindustrien påvirke vår tobakkspolitikk, det er selvsagt at industrien ikke ønsker effektive tiltak som reduserer deres kundegrunnlag.

Helse- og omsorgsdepartementet ble i mars 2010 saksøkt av tobakksprodusenten Philip Morris Norway AS, med påstand om at det norske forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder, er i strid med EØS-avtalen. Oslo tingrett innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i 2011. Saken ble deretter behandlet i Oslo tingrett 4. - 13. juni 2012, og tingrettens dom falt i dag.

Oslo tingrett konkluderer med at det ikke foreligger en handelshindring i strid med EØS-reglene og videre med at tiltaket uansett kan rettferdiggjøres ut i fra hensynet til folkehelsen (tiltaket anses egnet og nødvendig).

Helse- og omsorgsdepartementet mener at oppstillingsforbudet er et viktig tiltak for å redusere tobakksbruk generelt og røyking spesielt. Forbudet er i tråd med anbefalinger i Tobakkskonvensjonen, ny lovgivning i andre EU- og EØS-land, og det understøttes av solid forskning.

Les dommen "Forbud mot synlig oppstilling av tobakk" (pdf)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter