Historisk arkiv

Stadig færre røyker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år blir stadig mindre. I Norge var det 17 prosent som røykte daglig i 2011, mot 19 prosent i 2010, viser nye tall fra SSB. - Dette viser at forebygging nytter, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- For å styrke det tobakksforebyggende arbeidet, har vi derfor nylig sendt på høring en rekke forslag om endringer i tobakkskadeloven. I tillegg vil vi legge fram en ny strategi for det tobakksforebyggende arbeidet de neste fem årene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. Undersøkelsen fra 2011 viser at 17 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år røyker daglig. Det er liten forskjell på menn og kvinner. I tillegg røyker 11 prosent av og til.

Denne nedgangen på to prosentpoeng tilsvarer om lag 80 000 færre dagligrøykere.

Samtidig som stadig færre røyker, er det flere som bruker snus. I befolkningen totalt økte andelen fra 7 til 8 prosent. Økningen fortsetter også blant unge, og nå aller mest blant unge kvinner. Det har på kort tid skjedd en dramatisk endring, nå er det klart flere som snuser daglig enn de som røyker daglig blant unge.

Fortsatt nedgang blant unge

Fra 2010 til 2011 har andelen som røyker daglig i alderen 16–24 år blitt redusert fra 12 til 11 prosent. I tillegg røyker 14 prosent av og til. Den store nedgangen blant unge vi så i fjor ser dermed ut til å være reell. - Det er spesielt positivt at ungdom nå ser ut til å velge et liv uten røyk. At færre røyker betyr at vi sparer liv og at flere lever lengre. Dette er gode nyheter for folkehelsa, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og legger til at det fortsatt er for mange som røyker i alle aldersgrupper.

Forebygging virker

-I forrige strategiperiode lyktes vi med å redusere andelen røykere og halvere ungdomsrøykingen.  Den fortsatte nedgangen vi nå ser, betyr at vi er et skritt nærmere det overordnede målet om på sikt å få et røykfritt samfunn, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Jeg er bekymret for økningen i bruk av snus blant unge, og i høringsnotatet foreslås det innføring av tobakksfri skoletid for elevene.

Les mer om om tallene på Helsedirektoratets nettisder og på nettsidene til Statistisk sentralbyrå

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter