Historisk arkiv

Tidsfrister for leppekjeve-ganepasienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet gir nå Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide anbefalte tidsfrister og en nasjonal retningslinje for behandling av leppe-kjeveganespalter hos barn og ungdom.

Helse- og omsorgsdepartementet gir nå Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide anbefalte tidsfrister og en nasjonal retningslinje for behandling av leppe-kjeveganespalter hos barn og ungdom.

- Unge mennesker må få nødvendige ansiktsoperasjoner etter leppe-kjeveganespalte innen rimelige og forutsigbare tidsfrister, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Derfor gir jeg nå Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide anbefalte tidsfrister og en nasjonal retningslinje for disse pasientene.

Det er fremmet påstander om at den økte kapasiteten for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft er en av årsakene til de lange ventelistene for leppekjeve-ganepasienter. Dette er ikke riktig. Sykehusene har siden nyttår forberedt og planlagt for å øke kapasiteten innenfor rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. I revidert nasjonalbudsjett for 2012 fulgte Regjeringen opp med 50 millioner kroner slik at kapasitetsøkningen ikke skulle fortrenge andre pasientgrupper med behov for plastikkirurgi, for eksempel leppe-kjeveganepasientene.

Plastikkirurgi er et fag som krever mye operasjonsstuekapasitet og ofte mange spesialister, ikke bare plastikkirurger. Alle regionale helseforetak rapporterer at de som ledd i arbeidet ser på plastikkirurgien som helhet.

- Jeg forventer at bedre regionale planer for plastisk kirurgi vi vil føre til at tenåringer som trenger ansiktsoperasjon kan få disse innen de nye anbefalte fristene, avslutter Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter