Historisk arkiv

To nye avtaler om samhandling og kvalitet er undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen har undertegnet to nye avtaler i helse- og omsorgssektoren. Den ene er om felles innsats for kvalitetsutvikling, den andre er om samhandling.

– Avtalene skal bidra til bedre samarbeid, slik at pasienter og brukere får den hjelpen de trenger, uavhengig av om tjenestene hører innunder stat eller kommune. Avtalen om kvalitetsutvikling vil være spesielt viktig for oppfølgingen av regjeringens melding om kvalitet- og pasientsikkerhet, og den varslede meldingen om innovasjon i omsorg, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

De nye avtalene erstatter dagens kvalitetsavtale og samhandlingsavtale. Kommunene opplever stadig nye utfordringer som følge av endret alderssammensetning i befolkningen og yngre brukergrupper med andre behov. Departementet og KS er enige om at vi trenger nyskapning i helse- og omsorgssektoren.

– Jeg er glad for at avtalene understreker at det skal legges sterk vekt på lokale løsninger innenfor rammen av det lokale selvstyret, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Samhandlingsavtalen omfatter kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten.

Det legges særlig vekt på:

  • elektronisk samhandling
  • pasient- og brukersikkerhet og kvalitetsforbedring
  • kompetanse og forskning
  • helhetlige og koordinerte pasientforløp
  • forebyggende helsetjenester og folkehelsearbeid

Les den nasjonale rammeavtalen om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS 2012-2015

Kvalitetsavtalen omfatter kun kommunesektoren.

Det legges særlig vekt på:

  • bærekraftige tjenester gjennom nyskaping
  • gode kvalitetssystemer og arbeid for bedre kvalitet
  • tilstrekkelig personell og riktig kompetanse, spesielt med tanke på etikk og ledelse

Les avtalen mellom regjeringen og KS om utvikling av kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2012-2015

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter