Historisk arkiv

Priv. til red

Møte med næringslivs- og dagligvarebransjen om hestekjøtt i ferdigprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum inviterer i dag Mattilsynet, representanter for næringslivs- og dagligvarebransjen og Forbrukerrådet til et møte om situasjonen som har oppstått etter avsløringen om hestekjøtt i ferdigprodukter.

På møtet vil bransjen informere om hvilke tiltak som er foretatt for å beskytte norske forbrukere mot eventuelle skadevirkninger av denne typen umerket kjøtt, hvilke systemer som er etablert for å kontrollere fortløpende at maten er trygg, og at den inneholder det merkingen sier. Er det forhold ved matproduksjonskjeden vi bør se nærmere på?

Sted: Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i R6, Teatergata 9, møterom 8-122.
Tid: 15.02, kl. 16.00

Pressen er velkommen til å delta på møtet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter