Historisk arkiv

Nye regler gir bedre pasientbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell trenger raskere og sikrere tilgang til viktige opplysninger for å gi god pasientbehandling. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring lovendringer som skal gjøre tilgangen til helseopplysninger enklere.

Det er ikke lenger slik at pasienten befinner seg på ett sted og får behandling kun på en avdeling på ett sykehus. Helsetjenesten har blitt mer spesialisert og pasientene mer mobile. De har rettigheter som gjør at de kan velge blant alle sykehus i landet.

Det må derfor bli lettere for helsepersonell å få tilgang til viktige opplysninger ved behandling av pasienten. Derfor går regjeringen inn for at hver innbygger skal ha en elektroniske pasientjournal som skal kunne brukes av behandlende helsepersonell hvor som helst i landet.

- Dagens lovverk er ikke tilpasset mulighetene og utfordringene i vår tid. Derfor sender vi nå forslag til ny lovregulering på høring som er bedre tilpasset helse- og omsorgssektorens behov og utfordringer, nye arbeidsformer og elektroniske prosesser. Det overordnede målet er å gi helsepersonell enklere tilgang på opplysninger når de trenger det i behandlingen av pasienter, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Gode helsetjenester må baseres på oppdaterte kunnskaper om pasienter, helsehjelp og resultater. Det er en fare for at man går glipp av viktig kunnskap dersom det blir for vanskelig og tar for lang tid å få nye registre på plass.

- Gode helseregistre er ikke bare en kilde til kunnskap. Det er også en kilde til bedre pasientbehandling. Vi foreslår derfor å gjøre det lettere å etablere slike registre, sier Jonas Gahr Støre.

I høringsnotatet foreslås det at gjeldende helseregisterlov gjøres om til to lover:

  • En pasientjournallov om bruk av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp.
  • En helseregisterlov om bruk av helseopplysninger til forskning, statistikk, helseovervåking og kvalitetsforbedring av helsehjelpen.

Moderne infrastruktur gir gode sikkerhetsmekanismer. Pasientenes personvern vil derfor være sikret i større grad med de nye elektroniske løsningene.

Det vil bare være den som skal behandle pasienten som får tilgang til opplysningene i journalen. Dette skal det føres streng kontroll med. Pasienten vil selv kunne sjekke hvem som har sett journalen og opplysningene i helseregistrene.

Les høringsdokumentene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter