Historisk arkiv

Livsglede for eldre en suksess

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Organisasjonen Livsglede for eldre har i dag over 20 lokalforeninger og samt et livsgledesykehjem. – Jeg er imponert over ringvirkningene av Livsglede for eldre. Det som ble startet av to sykepleierstudenter har i dag blitt en organisasjon som virkelig sprer glede, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.


Tirsdag besøkte hun lokalforeningen i Skedsmo, i forbindelse med arrangementet ”Hawaii-party” for eldre på Skedsmo.

- Samarbeidet mellom Livsglede for eldre og kommuner over hele landet er et godt eksempel på godt samarbeid til nytte for fellesskapet. Målet er det samme: Å skape et bedre liv og gode tjenester for mennesker som trenger hjelp og støtte i hverdagen, sier Strøm- Erichsen.

- Fordi vi ser at dette virker har Helse- og omsorgsdepartementet bevilget to millioner kroner i støtte for 2010.
Og det er ikke bare pensjonistene som setter pris på arbeidet. På et livsgledesykehjem i Trondheim fant man at beboerne trivdes bedre og sykefraværet blant de ansatte gikk ned.
- Det siste er jo en gledelig sideeffekt.  Jeg tror at det å spre livsglede helt klart er smittsomt.

Strøm- Erichsen understreker og betydningen av at det ikke bare er ansatte i helsevesenet og pensjonister som bidrar.
- Her er i tillegg både arbeidstakere, studenter og elever som deltar. ”Livsglede for eldre” er faktisk blitt et eget valgfag på mer enn 40 videregående skoler. Det kan vise seg å bli et viktig bidrag til at vi klarer å rekruttere det personellet vi trenger i pleie- og omsorgssektoren i årene fremover.