Historisk arkiv

En million kroner til livsglede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Organisasjonen Livsglede for eldre får en million kroner ekstra i støtte fra regjeringen. – Dette er en organisasjon som virkelig sper glede blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Organisasjonen Livsglede for eldre får en million kroner ekstra i støtte fra regjeringen. – Dette er en organisasjon som virkelig sper glede blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Helse- og omsorgsministeren besøkte nylig lokalforeningen ”Livsglede for eldre” i Skedsmo, og ble imponert over det hun opplevde der.

- Dette er til inspirasjon for resten av landet. Og det hever ikke bare livskvaliteten til de eldre. Det er også fint for ansatte, studenter og andre frivillige som deltar, sier Strøm-Erichsen.

Organisasjonen Livsglede for eldre har i dag over 20 lokalforeninger og flere livsgledesykehjem.  I tillegg er Livsglede for eldre eget valgfag på mer enn 40 videregående. Flere tusen frivillige deltar på arrangementer hvert år. Livsglede for eldre bidrar til at eldre opplever livsglede og gode stunder.

Helse- og omsorgsdepartementet har fra før gitt organisasjonen to millioner kroner i støtte i 2010.  

De økte midlene skal bidra til å etablere flere lokalforening og livsgledesykehjem i landet. Lokalforeningenes hovedoppgave er å gi eldre, som bor på sykehjem eller er i kontakt med hjemmesykepleien, mer innhold i hverdagen og gi de en mulighet til å være aktive og sosiale, livet ut. Alle lokalforeningene har et styre som består av engasjerte og frivillige medlemmer.

Livsglede for eldre er en frivillig og landsomfattende stiftelse, som ble opprettet i 2006 etter initiativ fra to sykepleierstudenter. Organisasjonen har hovedkontor i Kristiansand.