Historisk arkiv

VG jukser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

innlegg VG, 9. februar

VG ønsker å sette søkelyset på negative konsekvenser av at det finnes foreldelsesfrister for straffesaker. Det er prisverdig. Problemet er at VG jukser med både kronologien og dramaturgien for å fremstille avisen i et godt lys og regjeringen tilsvarende dårlig, skriver Grete Faremo i VG.

Historien til Annett Berntsberg Eck, gjengitt i en stor reportasje i VG Helg 2. februar, gjorde sterkt inntrykk på meg. VG ønsker å sette søkelyset på negative konsekvenser av at det finnes foreldelsesfrister for straffesaker. Det er prisverdig. Problemet er at VG jukser med både kronologien og dramaturgien for å fremstille avisen i et godt lys og regjeringen tilsvarende dårlig.

For det første fremstiller VG det som om artikkelen er den direkte foranledningen til at jeg snart skal sende på høring forslag om å fjerne foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn. Det er feil. Dette er en problemstilling som Justis- og beredskapsdepartementet har jobbet med i lengre tid.

For det andre gir VG inntrykk av at jeg ble intervjuet på lørdag, etter at VG Helg var kommet på gata. Jeg møtte VG sammen med Annett Berntsberg Eck på Stortinget den 24. januar.

For det tredje fremstiller VG det som om Justis- og beredskapsdepartementet ikke har besvart Annett Berntsberg Ecks henvendelse. Virkeligheten er en helt annen. Den 18. juni 2012 fikk Justis- og beredskapsdepartementet saken sendt over fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den 13. juli svarte departementet Annette Berntsberg Eck i en e-post. Også Anne Marie Bruu, som har engasjert seg i Ecks sak, fikk svar på e-post samme dag.

Vi har gjort VG oppmerksom på at vi reagerer på disse dramaturgiske grepene. Det resulterte i at VG trykket en presisering tirsdag 5. februar. Uheldigvis bestemte VG seg for å redigere den avtalte presiseringen, slik at den ble fullstendig meningsløs. Derfor skriver jeg altså dette innlegget.