Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye medlemmer av rettsmedisinsk kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Den rettsmedisinske kommisjon får flere nye medlemmer fra ulike miljøer. Det har Justis-departementet bestemt i dag. Samtidig vil departementet be Laboratorieteknisk gruppe utrede hvordan fremtidig kvalitetssikring av DNA-undersøkelsene skal foretas.

Pressemelding

Nr.: 27 - 2006
Dato: 31.03.2006

Ny sammensetning av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra 01.04.06

Kommisjonen får flere nye medlemmer fra ulike miljøer. Justisdepartementet vil be Laboratorieteknisk gruppe om å utrede hvordan den fremtidige kvalitetssikringen av DNA-undersøkelsene skal foretas.

- Den rettsmedisinske kommisjon har gjort og gjør en meget god jobb. Ved denne oppnevningen har vi også fått tilført ny kompetanse, med ulike fagmiljøer representert. Dette vil bidra til at kommisjonen fortsatt vil være å være preget av kvalitet og faglighet i en stadig mer kompleks virkelighet, sier justisminister Knut Storberget.

Randi Rosenqvist fortsetter som leder av hele kommisjonen, og som leder av Psykiatrisk gruppe. Olav Anton Haugen fortsetter som leder av Alminnelig gruppe, og Tarjei Rygnestad blir leder av Laboratoriegruppen. Alle tre gruppene har blitt utvidet fra 6 til 8-9 medlemmer slik at de får større faglig bredde. Nå er alle de medisinske fakultetene i landet representert. Kvinneandelen i kommisjonen er økt til nesten 50 prosent.

Laboratorieteknisk gruppe vil få i oppdrag å utrede hvordan den fremtidige kvalitetssikringen av DNA-analysene skal foretas, slik at DRK blir best mulig i stand til å møte utfordringene ved en eventuell vedtakelse av DNA-registerloven som nå er ute på høring.

Disse er oppnevnt:

Randi Rosenqvist (leder av hele DRK)

Alminnelig gruppe

1. Olav Anton Haugen, Trondheim (leder)
2. Sidsel Rogde, Oslo (nestleder)
3. Kari Ormstad, Oslo
4. Torleiv Ole Rognum, Oslo
5. Inge Morild, Bergen
6. Lars Uhlin-Hansen, Tromsø
7. Arne Kristian Myhre, Trondheim
8. Åshild Vege, Trondheim

Psykiatrisk gruppe

1. Randi Rosenqvist, Oslo (leder)
2. Synne Sørheim, Oslo (nestleder)
3. Odd Herder, Bodø
4. Andreas Hamnes, Trondheim
5. Agneta Nilsson, Risør
6. Jannike Engelstad Snoek, Oslo
7. Kirsten Rasmussen, Trondheim
8. Gunnar Johannessen, Stavanger

Laboratorieteknisk gruppe

1. Tarjei Rygnestad, Trondheim (leder)
2. Kristin Louise Eiklid, Oslo (nestleder )
3. Brita Teige, Oslo
4. Jørg Mørland, Oslo
5. Mimi Stokke, Oslo
6. Hans Geir Eiken, Svanvik
7. Niels Morling, Danmark
8. Ragnhild Lothe, Oslo
9. Lars Slørdal, Trondheim

Kontaktperson: Underdirektør Brita Mellin-Olsen i Justisdepartementet, telefon 22 24 54 54.

Aktuelle lenker:

Pressemeldingen ble publisert 31. mars. Oppdatert 3. april.

Til toppen