Historisk arkiv

Ny straffelov:

Identitetstyveri blir straffbart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil gjøre det straffbart å ta en annens identitet. Samtidig skjerpes strafferammen i ny straffelov med bot eller fengsel i opptil to år.

– Identitetstyveri skaper utrygghet, uavhengig om det leder til et lovbrudd. Derfor foreslår vi en egen straffebestemmelse samtidig som strafferammen skjerpes, sier justisminister Knut Storberget.

Den nye bestemmelsen om identitetskrenkelse vil gi straff for den som tar en annens identitet, opptrer med en annens identitet eller opptre med en identitet som er lett å forveksle med en annens. I tillegg omfattes det å sette seg i besittelse av en annens identitetsbevis. Identitet kan omfatte navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse eller andre opplysninger som alene eller sammen med annen informasjon kan identifisere en fysisk eller juridisk person.

Mange av de handlingene som vil kunne omfattes av den nye bestemmelsen er allerede straffbare i dag, blant annet etter bedrageribestemmelsen. Men i dag er det en forutsetning at stjålet identiteten brukes til en straffbar handling. Det nye straffebudet vil gjøre det enklere å straffeforfølge identitetstyveri. Det er enklere å bevise en identitetskrenkelse enn et forsøk på en fullbyrdet bedragerihandling.