Historisk arkiv

Ny straffelov:

Mer effektiv stenging av nettsteder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Cyberkriminalitet har blitt en stor kriminalpolitisk utfordring. Skadevirkningene er store og det er krevende å bekjempe slik kriminalitet. Vi foreslår nå nye bestemmelser i straffeloven slik at nettsteder kan stenges mer effektivt, sier justisminister Knut Storberget.

Internett brukes regelmessig til blant annet til å sjikanere enkeltpersoner eller persongrupper, eller utsette betalingssystemer eller datasystemer for skadelige angrep.

Ofte eier ikke den som må tåle inndragning nettstedet eller serveren hvor det ulovlige materialet er lagret. I slike tilfeller er man avhengig av bistand fra den som tilbyr eller eier nettstedet for å stenge nettstedet, hvilket gjør det vanskelig å effektuere inndragning av informasjon gjort tilgjengelig på Internett.

I ny straffelov foreslås å gi påtalemyndigheten og domstolene skal adgang til å pålegge den som eier eller er rettighetshaver til et nettsted eller en server, å stenge adgangen og slette innhold som tilhører lovbryteren. Dette vil for eksempel kunne skje ved at den som administrer et nettsted pålegges å slette lovbryterens brukerkonto eller brukerprofil på nettstedet, eller at den som tilbyr nettjenester pålegges å fjerne et bestemt nettsted.