Historisk arkiv

Billigere å stifte aksjeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I en ny utredning foreslås det at kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap senkes fra 100 000 til 30 000 kroner. Dette skal gjøre det enklere og billigere å stifte aksjeselskap.

I en ny utredning foreslås det at kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap senkes fra 100 000 til 30 000 kroner. Dette skal gjøre det enklere og billigere å stifte aksjeselskap.

Advokat Gudmund Knudsen har på oppdrag fra Justisdepartementet utredet spørsmål om forenkling av aksjeloven. Han foreslår en rekke endringer som vil gjøre aksjeloven enklere og bedre tilpasset små og mellomstore aksjeselskapers behov.

Det mest sentrale forslaget er å senke kravet til minste aksjekapital for å gjøre det billigere å stifte aksjeselskap. Dette er gjort i flere andre europeiske land, blant andre Sverige og Danmark. Knudsen foreslår også endringer for å gjøre stiftelse av aksjeselskap enklere, blant annet ved økt bruk av elektroniske løsninger.

I tillegg foreslår han mer smidige regler for utdeling av utbytte og erverv av egne aksjer, og mer fleksible regler for organiseringen av selskapet.

– I Soria Moria II la regjeringen vekt på ønsket om å få på plass enklere regler for næringslivet, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Denne utredningen inneholder mange viktige forslag som vil gjøre hverdagen betydelig enklere for små og mellomstore aksjeselskaper, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

– Regjeringens avvikling av revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene innebar en stor forenkling. Vi ønsker ytterligere tiltak for å gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Forslagene i utredningen om aksjeloven er viktige innspill i det arbeidet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Utredningen skal nå sendes på høring.