Historisk arkiv

Sivilforsvaret styrkes med 30 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sivilforsvaret med 30 millioner kroner i 2011. Økningen skal gå til modernisering av utstyr, noe som vil styrke Sivilforsvarets evne til å håndtere store hendelser.

– Sivilforsvaret la ned en svært viktig innsats i etterkant av angrepene 22. juli, både i arbeidet med å bistå politiet i sikringen av Regjeringskvartalet og i opprydningen etter tragedien på Utøya. Vi fikk demonstrert den viktige rollen Sivilforsvaret har å spille i håndteringen av store nasjonale hendelser, sier justisminister Knut Storberget. 

Både innsatsen i forbindelse med 22. juli og bistand med å håndtere skogbranner og flommer tidligere i år har tydeliggjort at det er et behov for å modernisere Sivilforsvaret. Derfor foreslår regjeringen nå å øke bevilgningen til Sivilforsvaret med 30 millioner kroner på inneværende års budsjett. Økningen skal gå til investeringer i innsatsbekledning – for eksempel uniformer, hjelmer og støvler – og i utstyr som øker Sivilforsvarets mobilitet og bedrer evnen til å håndtere store hendelser.

– Sivilforsvarets hovedoppgave er å forsterke innsatsen til rednings- og beredskapsetatene. Den siste tids hendelser har vist oss at det er avgjørende at Sivilforsvaret har tilstrekkelig med personell og utstyr til å utføre sitt samfunnsoppdrag, sier Storberget.