Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Aften, 12. august

Voldtekt skal bekjempes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Prableen Kaur (17), skriver i Aftenposten 9. august at det er et alvorlig angrep på kvinners rettsvern at svært få voldtektsforbrytere blir dømt. Jeg er enig, skriver justisministeren i en replikk i Aften.

Prableen Kaur (17), skriver i Aftenposten 9. august at det er et alvorlig angrep på kvinners rettsvern at svært få voldtektsforbrytere blir dømt. Jeg er enig. Dessverre er det slik at få saker anmeldes, og under 1 % av overgriperne blir domfelt. Voldtekt er nesten-drap, og et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. Det er uttalt mål for regjeringen at mørketallene må reduseres, flere saker oppklares og omsorgen for ofrene forbedres.

Ofrene har fått rett til bistandsadvokat, også før saken anmeldes. Helsetjenesten har styrket behandlingstilbudet til personer utsatt for seksuelle overgrep. I tillegg har vi fått voldtekts- og voldsmottak over hele landet og sikret at legevakt/akuttmottak har kompetanse og utstyr til å ivareta ofrene og sikre bevis. DNA-reformen er også et viktig tiltak for å få voldtektsforbryterne dømt.

Det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre situasjonen for alle som har blitt utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold. Ett av forslagene var å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold. Regjeringen har derfor etablert et eget etterforskningsmiljø for voldtektsforbrytelser ved Kripos. På sikt vil dette bli politiets eget ekspertorgan for bekjempelse av voldtekt, som politidistrikt i hele landet kan få hjelp av.

Kaur spør også om voldtektsforbrytelser nedprioriteres av politiet. Det tror jeg ikke. Den rødgrønne regjeringen har sendt et tydelig signal til politiet om at voldtekt er et stort samfunnsproblem som må bekjempes.

Kaur avslutter sitt innlegg med å si at det skal finnes håp for voldtektsofrene. Jeg fortsetter mitt arbeid for at det håpet skal vokse!

Til toppen