Historisk arkiv

Aasland lanserer Nord-Amerikastrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, deltar 21.-23. oktober under Science Week i Washington. Dette er et forsknings- og utdanningsarrangement i regi av den norske ambassaden i USA.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, deltar 21.-23. oktober under Science Week i Washington. Dette er et forsknings- og utdanningsarrangement i regi av den norske ambassaden i USA.  

Under Science Week skal Aasland lansere Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika strategi innenfor høyere utdanningssamarbeid 2008-2011. Strategien vil inneholde satsningsområder og tiltak for å øke studentmobiliteten mellom Norge og Nord-Amerika. For å understreke viktigheten av et godt samarbeid innen høyere utdanning har Kunnskapsdepartementet og det amerikanske utenriksdepartementet utarbeidet en omforent deklarasjon, hvor de to landene er enige om å legge til rette for økt mobilitet. Statsråden vil undertegne deklarasjonen sammen med statssekretær Thomas A. Farrell fra US State Department. 

Videre i programmet skal Aasland ha politiske samtaler med leder av Office of Science and Technology Policy i Bush-administrasjonen og presidentens vitenskapelige rådgiver, John Marburger III. Målsettingen er å styrke samarbeidet på myndighetsnivå, for på den måten å medvirke til økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner. I kongressen og senatet møter statsråden folkevalgte representanter som har tilknytning til blant annet ”Norway Caucus”  - et fellesskap som arbeider for norsk-amerikansk samarbeid innen utdanning og forskning.

Klikk på denne adressen for å lese mer om Science Week: http://www.norway.org/restech