Historisk arkiv

Rekruttering til realfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. –Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge enn dem som tradisjonelt velger realfag, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. –Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge enn dem som tradisjonelt velger realfag, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Den nye tiltaksplanen for 2007/2008 er en oppfølging av strategien ”Et felles løft for realfagene 2006-2009”. Den er nå sendt alle kommuner, fylkeskommuner samt organisasjoner og institusjoner som er aktuelle for planen.

Flere jenter
Et av tiltakene i planen er en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008. Kunnskapsdepartementet vil samarbeide med næringslivet, arbeidslivets organisasjoner, KS og utdanningssektoren for å nå flere unge enn dem som tradisjonelt velger realfag, spesielt jenter. Gode rollemodeller, nærmere kontakt med arbeidslivet og målrettede rekrutteringstiltak kan gi økt rekruttering.

–Jenter velger i mindre grad høyere utdanning og yrker innenfor realfag. Å snu denne trenden vil være viktig for jentene selv, for generell likestilling og for rekrutteringen til arbeidslivet. Det vil også bidra til å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Etter mange års nedgang har det i år vært en økning i antall elever som har valgt realfag i videregående opplæring. For høyere utdanning er det bare en liten økning i søkningen. Målet for realfagstrategien er at økningen skal være stabil, derfor fortsetter arbeidet med å bedre rekrutteringen både til videregående opplæring og høyere utdanning.

Regjeringen ønsker at Norge skal ha en like høy andel elever med realfag som andre europeiske land.

Bedre rådgivning
–Mange unge har lite kunnskap om hvilke muligheter realfag gir og hva som kreves. Bedre rådgivning og tettere samarbeid med næringslivet skal hjelpe elevene til riktige valg. Men det er liten hjelp i rekruttering hvis elevene og studentene ikke gjennomfører utdanningen. Derfor er et annet hovedområde i tiltaksplanen høy kvalitet i alle ledd i opplæringen, sier Øystein Djupedal.

Den nye planen har tiltak for kompetanseheving for lærere, program for gode arbeidsmåter og godt utstyr i opplæringen.

Et sentralt tiltak i realfagstrategien er etableringen av Nasjonalt forum for realfag. Dette er en møteplass hvor næringslivet, utdanningsorganisasjonene, KS og arbeidslivets organisasjoner deltar på høyt nivå. Møtene ledes av kunnskapsministeren, og neste møte er 2. oktober.