Historisk arkiv

Likeverdig behandling for private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Private barnehager vil få like god finansiering som offentlige barnehager. Det slås nå fast i lovs form. - Full likeverdig behandling for private barnehager er noe jeg hele tiden har ønsket å få til. Jeg er derfor glad for at vi nå får dette til, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

-Full likeverdig behandling for private barnehager er noe jeg hele tiden har ønsket å få i stand. Jeg er derfor glad for at det foreligger en løsning for de økonomiske konsekvensene slik at vi kan få dette til. Halvparten av barnehagebarna går i ikke-kommunale barnehager og det er viktig å sikre de økonomiske rammene for at de skal ha et like godt tilbud som andre.

Private barnehager vil få like god finansiering som offentlige barnehager. Det slås nå fast i lovs form.

Les mer på Arbeiderpartiets nettsider

Senterpartiets nettsider

Sosialistisk Venstrepartis nettsider