Historisk arkiv

Nye styrer til statlige universiteter og vitenskaplige høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt styrerepresentanter til styrene til tre universiteter og fire vitenskaplige høyskoler. Styreperioden er 1. august 2009 – 31. juli 2013.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt styrerepresentanter til styrene til tre universiteter og fire vitenskaplige høyskoler. Styreperioden er 1. august 2009 – 31. juli 2013. Departementet har oppnevnt styreledere til NTNU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo på grunn av at de har valgt en modell med tilsatt rektor. For de andre institusjonene er den valgte rektoren styreleder.

De resterende styrerepresentantene velges internt ved institusjonene.

 

Personer merket (r) er oppnevnt for en ny periode.

Institusjon

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

 

 

Marit Arnstad, Skatval (styreleder) (r)
Ådne Cappelen, Oslo (r)
Morten Loktu, Trondheim (r)

Karin Röding, Stockholm, Sverige

 

1. Jon Øyvind Eriksen, Trondheim (r)

2. Anne Kathrine Slungård, Ranheim (r)
3. Ingvild Vaggen Malvik, Oslo

 

 

Universitetet i Bergen 

 

Grete Faremo, Oslo

Gerd Halmø, Stavanger (r)

Johan Fredrik Odfjell, Hjellestad
Joakim Palme, Vällingby, Sverige

 

 

1. Anne Kverneland Bogsnes, Bergen
2. Gunnar Bovim, Trondheim
3.
Nina Broch Mathisen, Bergen

 

Universitetet i Oslo 

Grete Anni Berget, Oslo (r)
Ole Enger, Oslo

Øystein Olsen, Lysaker

Kerstin Sahlin, Uppsala, Sverige

 

1. Karianne Bjellås Gilje, Oslo

2. Arne Magnus, Høvik

3. Rita Kumar, Heimdal

 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

 

 

Ågot Valle, Bergen (styreleder)

Hilde Angelfoss, Vettre
Per Arild Garnåsjordet, Sl
ependen

Peder Krarup Kjær, Ebeltoft, Danmark (r)

 

1. Rina Brunsell Harsvik, Oslo
2. Ole Gustavsen, Oslo
3. Ida Bryn, Bekkestua

 

 

Norges handelshøgskole, Bergen

 

 

Børge Brende, Oslo

Kirsti Koch Christensen, Oslo (r)

Finn Junge-Jensen, Hellerup, Danmark
Marit Reutz, Oslo (r)

 

 

1. Marit Warncke, Godvik
2. Olav Andreas Munch, Bergen

3. Birthe Kåfjord Lange, Bønes

 

Norges idrettshøgskole, Oslo
Niels R. Kjær, Jar (r)

Per Nilsson, Älvsjö, Sverige
Wenche Nystad, Oslo (r)

Tove Strand

 

 

1. Cato Zahl Pedersen, Nesoddtangen

2. Grete Johansen, Oslo
3. Børre Rognlien, Oslo

 

 

Norges musikkhøgskole, Oslo
 

 

 

Turid Birkeland, Oslo

Leif Gerhard Dalen, Trondheim
Kari Gjesteby, Oslo (r)
Martin Revheim, Oslo

 

1. Karl Einar Ellingsen, Oslo
2. Inger Hegstad Krüger, Oslo
3. Liv Gregusson Kloster, Oslo