Historisk arkiv

Bedre bruk av lekser vil gi mer læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Når skolen og lærerne er opptatt av hvilke lekser som gis og hvilken funksjon de skal ha, og ikke minst – følger opp med konkrete tilbakemeldinger til elevene, kan leksene gi bedre utbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Skolene må ha et bevisst forhold til hvordan de bruker lekser slik at elevene lærer mer enn i dag. Når skolen og lærerne er opptatt av hvilke lekser som gis og hvilken funksjon de skal ha, og ikke minst – følger opp med konkrete tilbakemeldinger til elevene, kan leksene gi bedre utbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SSB laget en rapport om effekten av lekser. Rapporten er basert på norske data fra TIMSS 2007 i matematikk og naturfag, og viser at lekser har en positiv effekt på elevenes læring, men effekten er liten. Effekten er dårligst for elever med svært lite utdanningsressurser hjemme.

- Denne rapporten viser at norske elever på fjerde trinn har lite utbytte av leksene de får i matematikk og naturfag. Den internasjonale studien TIMSS har vist at norske lærere i mindre grad enn lærere i andre land gjennomgår lekser med elevene, men det har vært en positiv utvikling de siste årene. Skal elevene få et positivt utbytte av lekser, må skolene ta i bruk det vi fra internasjonal forskning vet virker, for eksempel at leksene følges godt opp av læreren, sier Kristin Halvorsen.

- I gratis leksehjelp ligger det et stort potensial for bedre læring for mange barn og for å sikre at lekser ikke bidrar til sosiale forskjeller i skolen. Kommunene og skolene må organisere en leksehjelp med god kontakt mellom lærerne og de som skal bistå elevene med leksehjelp, sier kunnskapsministeren.

I budsjettet for 2010 har regjeringen satt av om lag 178 millioner kroner til åtte timer gratis leksehjelp per uke for elever på 1.-4. trinn. I gjennomsnitt vil elevene få to timer leksehjelp per uke fra høsten 2010.

Lenke til rapporten fra SSB: http://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_201001/