Forsiden

Historisk arkiv

Vekst krever kloke hoder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

-Universitetene og høyskolene er vår viktigste kilde til å skape framtidas smartere vekst, sa statsråd Tora Aasland på årets Kontaktkonferanse.

 - Ved universitetene og høyskolene finnes våre viktigste kunnskapsressurser. For å skape smartere vekst må de kloke hodene delta. Derfor trenger vi universiteter og høyskoler enda sterkere i ledelsen av samfunnsutviklingen, sa statsråd Tora Aasland under dagens kontaktkonferanse for høyere utdanning.

Kontaktkonferansen samlet ledelsen ved alle landets universiteter og høyskoler for å diskutere kunnskapsutfordringene. Statsminister Jens Stoltenberg var en av talerne på konferansen.

- Jeg er meget fornøyd med at statsministeren la så stor vekt på kunnskap i arbeidet med ”samarbeid for arbeid”, sier Aasland. I sin nyttårstale sa også statsministeren at ”Kunnskap trumfer alt”. Jeg er svært fornøyd med at statsministeren har tatt den innfallsvinkelen, sier Aasland.

Kunnskap er svaret
- For å løse klimakrisen, for å videreutvikle velferdssamfunnet og legge grunnlaget for verdiskapingen må universitetene og høyskolene være på banen. Universitetene og høyskolene kan ikke lukke seg inne i sin egen verden, og samfunnet må ta i bruk de kloke hodene ved universiteter og høyskoler. Universitetene og høyskolene er vår viktigste kilde til å skape framtidas smartere vekst, sa Aasland. Statsråden understreket sterkt behovet for at institusjonene selv finner fram til strategiske samarbeidspartnere for å nå målene.

Kontaktkonferansen kan  sees (også i etterkant) i nett-TV.