Historisk arkiv

22 millioner til samarbeid mellom høyskoler og universiteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å støtte opp under samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon, og har fordelt om lag 22 millioner kroner til samarbeid mellom høyskoler og universiteter.

– Norske universiteter og høgskoler ønsker å bli faglig sterkere, og det er derfor stor aktivitet for å få til mer samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Målet er at disse prosessene skal føre til bedre kvalitet både i høyere utdanning og forskning. Regjeringen ønsker å støtte opp under denne utviklingen, og har foreløpig fordelt om lag 22 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Det er bred politisk enighet om å bidra til økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. Som i 2010 har regjeringen i 2011 øremerket til sammen 50 millioner kroner for å stimulere til at institusjonene satser på dette arbeidet.  

– Det er for mange sårbare fagmiljøer rundt omkring i Norge. For at disse skal bli mer robuste, må institusjonene samarbeide mer. Universitetene og høyskolene må både se til hverandre, og til samfunnet rundt når de gjør sine prioriteringer og legger sine strategier. For alle kan ikke gjøre alt, sier Aasland. 

Den første fordelingen av midlene er gjort ut fra en helhetlig utdannings- og forskningspolitisk vurdering der det særlig er lagt vekt på robustheten i samarbeidet og potensialet for å lykkes i å nå målene for SAK.  Det er ved denne tildelingen fordelt om lag 22 millioner kroner. Kunnskapsdepartementet vil i løpet av våren fordele resten av midlene, omlag 28 millioner kroner på bakgrunn av hva institusjonen rapporterer inn av planer for framtiden.

 

De første 22,1 millioner kroner er fordelt slik:

Høgskolen i Oslo/Høgskolen i Akershus: 6 mill. kroner

Universitetet for miljø- og biovitenskap/ Norges veterinærhøgskole: 2 mill. kroner

Oslofjordalliansen (Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i
Østfold): 5 mill. kroner

Nord (Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Finnmark og Samisk høgskole): 5 mill. kroner

Høgskolen i Telemark/Universitetet i Agder: 1 mill. kroner

Norges Musikkhøgskole/ Baratt Due musikkinstitutt: 1,5 mill. kroner 

Universitets- og høgskolerådet – ledelsesprogram: 1,5 mill. kroner 

Universitets- og høgskolerådet/Forskningsinstituttenes fellesarena: 0,1 mill. kroner

 


Del