Historisk arkiv

Følg vitenskapskonferanse direkte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hvordan bør forholdet mellom vitenskap og politikk være? Når trenger vi mer forskning og når vet vi nok til å handle? Hvor går grensene for vitenskap? Regjeringen setter spørsmål om forskningens tillit og legitimitet på dagsordenen i Vitenskapsåret 2011.

 
 

Hvordan bør forholdet mellom vitenskap og politikk være? Når trenger vi mer forskning og når vet vi nok til å handle? Hvor går grensene for vitenskap? Regjeringen setter  spørsmål om forskningens tillit og legitimitet på dagsordenen Vitenskapsåret i 2011.

 
 
 
 

Dag 1

Sesjon 1: 9:00- 12:00

Noen ganger må beslutninger tas raskt. Hvem skal politikere, ledere og andre beslutningstakere høre på? Når trenger vi mer forskning og når vet vi nok til å handle?

Sesjon 2: 13:30 -15:30

Hvordan skal vi vurdere den endeløse strømmen av sensasjonelle helsenyheter i mediene? Bør vi ikke tilstrebe at begge sider blir hørt og viet like mye oppmerksomhet til forskjellige former for alternativ medisin som til skolemedisin? Hva betyr det egentlig når forskere sier at vi må tillegge kontrollerte eksperimenter, belegg og argumenter større vekt enn individuelle erfaringer?

 

Dag 2

Sesjon1: 9:00- 12:30

Vitenskapens søyler. Fagfellevurdering og konsensusrapporter. Verdier og variasjon.

Sesjon 2: 13:30-15:30

Hvilken rolle spiller forskeres (politiske) verdier for resultatene de kommer frem til? Hvilke fremstillinger kan vi ha tillit til når tolkningene av en hendelse varierer så mye som de gjør?

 

 

Brukere med Mac

For å kunne bruke webcast på Mac, må du enten ha Quicktime med Flip4Mac installert eller Windows Media Player for Mac. Du kan laste ned og installere disse programtilleggene (såkalte ”plugins”) gratis. Både nettleserne Safari, Firefox og Opera støtter i utgangspunktet disse tilleggene. I tabellen under finner du ulike alternativer du kan benytte, avhengig av hvilket operativsystem du bruker på din Mac: