Historisk arkiv

Fra matteskrekk til mattemestring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Kunnskapsdepartementet presenterer nå en samlet oversikt over tiltak som skal styrke undervisningen på dette området.

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge personlig økonomi. I tillegg er matte helt avgjørende for avansert teknologi og ingeniørkunst. Kunnskapsdepartementet presenterer nå en samlet oversikt over tiltak som skal styrke undervisningen på dette området.

(Foto: Colourbox)

 

Mer motivasjon og bedre resultater 

Mange elever sliter med svak motivasjon og negative holdninger til matematikkfaget. Resultatet er dårlige matematikkprestasjoner i skolen. Når Kunnskapsdepartementet gjennom sin realfagsstrategi presenterer en rekke konkrete forslag for å endre situasjonen, legges følgende hovedmål til grunn: 

  • Mer motivasjon og positive holdninger
  • Høyere ambisjoner for elevene
  • Bedre kunnskaper og ferdigheter

PISA- undersøkelsen fra 2009 viser at sammenlignet med de andre nordiske landene, så er de norske elevene svakest på oppgaver som handler om  rom og form og tallforståelse. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen understreker at svaret på disse utfordringene ikke er sortering, nivådeling og eliteklasser. 

- Vi har tvert om solid belegg i forskning for at elevene lærer mest når de får undervisning av høy kvalitet innenfor rammen av et mangfoldig fellesskap. Elevene lærer av hverandre og utfordrer hverandre, sier kunnskapsministeren. 

Halvorsen mener utfordringen først og fremst består i å få til en opplæring der skole, lærere, læreplaner og læremidler til sammen skaper en god og variert matematikkopplæring som gjør flest mulig trygge på faget.