Historisk arkiv

Holbergprisen til den spanske sosiologen Manuel Castells

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Holbergs internasjonale minnepris for 2012 tildeles sosiologen Manuel Castells. Castells har blant annet forsket på urbanisering og ny informasjons- og medieteknologi.

Manuel Castells tildeles Holbergs internasjonale minnepris. (Foto: Maggie Smith)

Holbergs internasjonale minnepris for 2012 tildeles sosiologen Manuel Castells. Castells har blant annet forsket på urbanisering og ny informasjons- og medieteknologi.

-  Castells forsker på sentrale spørsmål som står høyt på den politiske dagsorden, nemlig hvordan informasjonsteknologiens muligheter og utfordringer endrer samfunnet vårt. Jeg vil gratulere ham med Holbergprisen for 2012, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Manuel Castells er professor i sosiologi og kommunikasjonsstudier ved University of Southern California, Los Angeles, University og California, Berkeley, og ved Open University of Catalonia. Blant hans viktigste arbeider er triologien The Information Age, som analyserer hvordan ny informasjonsteknologi påvirker alle deler av samfunnet.

-   Castells forskning kaster nytt lys på hvor viktig det er å satse på utdanning og kompetansebygging, slik at alle i befolkningen kan ta del i det nye informasjonssamfunnet. Når noen blir hengende etter i den teknologiske utviklingen, skapes det større forskjeller, sier Kristin Halvorsen.

Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi tildeles danske Sara Binzer Hobolt ved London School of Economics and Political Science. Hobolts forskning omfatter blant annet studier av meningsdanning og betingelser for demokratisk politikk.

-  Sara Hobolt har oppnådd imponerende akademiske resultater, sin unge alder tatt i betraktning. Jeg håper at tildelingen av Nils Klim-prisen til Hobolt vil være til inspirasjon for andre unge forskere, sier Kristin Halvorsen.

Holbergprisen på 4,5 millioner kroner ble opprettet av regjeringen i 2003 og deles ut hvert år for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Manuel Castells vil motta Holbergprisen ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen 6. juni.

 Nils Klim-prisen er på 250 000 kroner og prisoverrekkelsen vil også finne sted 6. juni i Bergen.