Historisk arkiv

Tettere oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til Opplæringsloven. Endringene gjelder bestemmelsene om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

Gjennom regjeringens partnerskap ”Ny GIV” skal den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) styrkes.

Ungdom med rett til videregående opplæring som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, dropper ut av skolen, eller ikke er i arbeid, skal få hjelp til å finne et egnet tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

For å sikre at dette skjer blir forskriften om oppfølgingstjenesten nå endret.

-Etter at vi startet med Ny Giv-prosjektet i 2010 har vi sporet opp 5000 ungdommer som hadde forsvunnet fra skole og arbeid, og som ingen visste hvor var. Nå skal oppfølgingstjenesten i alle fylker ha en enda tettere oppfølging av de ungdommene som faller utenfor, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

-Oppfølgingstjenesten skal etablere kontakt med hver enkelt av dem som faller utenfor. Ungdommene skal føle at vi følger med og at vi bryr oss, sier Halvorsen.

I den nye forskriften er det gjort tydeligere at alle ungdommer som har rett til skoleplass, men som står utenfor skole eller arbeid, skal få informasjon om sine rettigheter. Foresatte skal gis den samme informasjonen.

 Endringene trer i kraft 1. februar 2012.

 Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) har ansvaret for å ha oversikt over og følge opp enkeltungdom som har avsluttet grunnskolen og som ikke er under opplæring eller i arbeid. Dette ansvaret gjelder til og med det året ungdommene fyller 21 år.