Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

NOKUT skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En internasjonalt sammensatt evalueringskomité skal evaluere Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Oppdraget er i dag formelt gitt til NIFU-STEP som skal fungere som et sekretariat for komiteen.

Evalueringen skal gi informasjon om hvordan NOKUT fungerer i forhold til intensjonene som lå til grunn for opprettelsen i 2002. Videre skal evalueringen ta stilling til om NOKUT oppfyller kriteriene for medlemskap i European Association of Quality Assurance Agencies’s, (ENQA). Evalueringen skal avsluttes innen 29. februar 2008.

Evalueringskomiteen består av:

Dr. Don F. Westerheijden, Nederland

Professor Lee Harvey, Storbritania

Professor Jeroen Huisman, Storbritania

Dr. Liv Langfeldt, Norge

Dr. Bjørn Stensaker, Norge

Professor Harvey, Dr. Langfeldt og Dr. Stensaker vil koordinere evalueringen.

 

For mer informasjon:

Kontakt Kunnskapsdepartementet ved ekspedisjonssjef Toril Johansson, tlf. 22 24 77 00.