Historisk arkiv

Høgskolen i Bodø blir Universitetet i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Det er gledelig at Nordland nå har fått sitt universitet og at høgskolen har blitt belønnet for strategisk og målrettet arbeid over lang tid, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Høgskolen i Bodø vil fra 1. januar 2011 endre navn og hete Universitetet i Nordland. Det ble besluttet av Kongen i Statsråd i dag. – Det er gledelig at Nordland nå har fått sitt universitet og at høgskolen har blitt belønnet for strategisk og målrettet arbeid over lang tid, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. 

Høgskolen i Bodø (HiBO) ble etablert i 1994 etter samorganiseringen av de tre høgskolene som da befant seg i Bodø: Nordland distriktshøgskole (1971)/Høgskolesenteret i Nordland (1985), Bodø Lærerhøgskole (1950) og Nordland Sykepleierhøgskole (1920). Det var da registrert 2967 studenter og 307 årsverk ved høyskolen. I dag har høyskolen i overkant av 5000 studenter og 500 årsverk. 

- Jeg håper det nye Universitetet i Nordland vil samarbeide med de andre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket og i Nord-Norge. Dessuten forventer jeg det nye universitetet vil kunne bidra til ytterligere utvikling og kvalitetsheving av utdannings- og forskningsvirksomheten og vil være en drivkraft for samarbeidet med samfunns- og næringslivet i regionen, sier Aasland.  

16. september i år konkluderte styret i NOKUT med at ”Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet.” Det gav så grunnlag for at HiBO 27. september kunne søke Kunnskapsdepartementet om å få endret institusjonskategori fra høyskole til universitet. 

Institusjonen er organisert i fire fakulteter: 

  • Handelshøgskolen i Bodø (HHB) med ph.d.-studier i bedriftsøkonomi,
  • Profesjonshøgskolen (PHS) med ph.d.-studier i profesjonspraksis,
  • Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) med ph.d.-studier i sosiologi
  • Fakultetet for biovitenskap og akvakultur (FBA) med ph.d.-studier i akvakultur

Statsråd Tora Aasland sammen med styreleder Magnus Rindal og rektor Pål Pedersen.  

 Bilde: Styreleder Magnus Rindal, Tora Aasland og rektor Pål Pedersen.