Historisk arkiv

Samarbeid om svømmeknappen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund går sammen om et opplegg som skal sikre at alle tiåringer får mulighet til å ta svømmeknappen. Departementet vil dekke kostnadene til ferdighetsmerkene.

Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund går sammen om et opplegg som skal sikre at alle tiåringer får mulighet til å ta svømmeknappen. Departementet vil dekke kostnadene til ferdighetsmerkene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener dette vil være et viktig bidrag for å styrke svømmeopplæringen i regi av skolene:

- Svømmeknappen vil være et konkret og synlig tegn på at elevene har nådd et ønsket nivå. Jeg tror dette vil være viktig både for elevene selv og for de har ansvaret for opplæringen.

Departementet og Svømmeforbundet vil avholde jevnlige møter utover høsten for å arbeide fram tiltak som kan bedre svømmeundervisningen for kommende år. Det er allerede bestemt at Utdanningsdirektoratet høsten 2010 skal gjennomføre en undersøkelse blant skoleledere om hvordan svømmeundervisningen foregår ved den enkelte skole. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2007, og en vil dermed kunne få et grunnlag for å vurdere utviklingen de siste tre årene.

- I tillegg vil en ny undersøkelse gi oss et godt bilde av hvordan svømmeundervisningen nå er organisert. Vi vet at bildet varierer fra kommune til kommune, og departementet vil bidra til å heise fram gode eksempler som kan følges opp av andre, sier Kristin Halvorsen.

Det er i tillegg utarbeidet et grundig veiledningshefte om hvordan svømmeundervisningen kan organiseres og gjennomføres ved den enkelte skole. Heftet viser også hvilke kompetansemål som bør nås på ulike alderstrinn. 12 000 hefter ble sendt ut til skolene høsten 2008 i regi av Utdanningsdirektoratet, og veiledningen er siden trykket i to ekstra opplag. Dette betyr at heftet brukes aktivt i skolenes svømmeundervisning.