Forsiden

Historisk arkiv

Åtte nye valgfag på ungdomstrinnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har klar de åtte første valgfagene på ungdomstrinnet, og Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012, og to skoletimer i uka skal brukes på disse fagene.

Kunnskapsdepartementet har klar de åtte første valgfagene på ungdomstrinnet, og Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012, og to skoletimer i uka skal brukes på disse fagene.

Gjeninnføring av valgfag for alle elever var et hovedpunkt i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet som regjeringen presenterte i slutten av april. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er trygg på at dette vil bli godt mottatt ute på skolene:

- I forkant av ungdomstrinnsmeldingen mottok jeg flere tusen henvendelser fra særlig elever og lærere. Ønsket om gjeninnføring av valgfag i ungdomsskolen var et nesten enstemmig krav fordi større valgmuligheter og variasjon øker elevenes motivasjon for å lære. Dette bekreftes også av forskning, sier Halvorsen.

Elever fra ungdomsskolen møtte Kristin Halvorsen for å si sin mening om ungdomsskolen.

Elever fra ungdomsskolen møtte Kristin Halvorsen for å si sin mening om skolen.
(Foto: Kunnskapsdepartementet)

Det skal etter hvert bli 12-13 fag å velge mellom, og det er de åtte første som nå er klare. Dette gjelder produksjon for sal og scene som blant annet handler om oppsetting av forestillinger, produksjon av varer og tjenester, produksjon av informasjon som kan handle om skoleaviser på nett, forskning i praksis, internasjonale kontakter, fysisk aktivitet og helse, design og redesign, og teknologi i praksis.

Kristin Halvorsen mener dette utvalget gir spennende tilbud for alle elever:

- Valgfagene skal dessuten innfri en annen sentral målsetting fra ungdomstrinnsmeldinga, nemlig å gi elevene anledning til å arbeide mer praktisk. Dette står ikke i motsetning til de faste fagene. Tvert om gir valgfagene erfaring og kunnskap som også undervisningen i andre fag vil dra nytte av, sier Halvorsen.

Hun understreker at valgfag vil kreve flere lærere fordi elevene vil arbeide i mindre grupper.   - Dette har en kostnadsramme på nær 500 millioner kroner årlig, og disse midlene vil komme, sier kunnskapsministeren.

De nye valgfagene skal innføres trinnvis fra høsten 2012. Det første skoleåret vil fagene gjelde alle elever på 8. trinn, fra høsten 2013 både 8. og 9. trinn og fra høsten 2014 alle tre trinn i ungdomsskolen. Valgfagene får en ramme på 57 timer per skoleår, som i praksis tilsvarer 1,5 klokketimer per uke, eller to vanlige skoletimer.