Historisk arkiv

10 millioner kroner mer til folkehøgskolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker å legge til grunn forutsigbare rammer for folkehøyskolene og det foreslås derfor å øke bevilgningen til skoleslaget med 10 millioner kroner som følge av økt aktivitet ved skolene i de senere årene.

Kunnskapsdepartementet ønsker å legge til grunn forutsigbare rammer for folkehøyskolene og det foreslås derfor å øke bevilgningen til skoleslaget med 10 millioner kroner som følge av økt aktivitet ved skolene i de senere årene.

 

Folkehøyskolene har i de siste årene hatt økning i antall elever. Tallet på elever som tar langkurs har fra 2009 til 2010 økt med 5,1 pst. Også antall elever på kortkurs har hatt en økning. - Folkehøgskolene er et viktig tilbud til unge i en periode i livet der de trenger et trygt miljø å modnes i. I tillegg gir de mulighet å dyrke interesser som kan vise vei for senere yrkesvalg, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

 

Folkehøyskolene er et supplement til det ordinære utdanningssystemet. Skolene er selvstendige og eksamensfrie. Elevene bor på internat som er en integrert del av undervisningstilbudet. Skolene tilbyr langkurs som normalt varer i 9 måneder (minimum 16,5 uker) og kortkurs på minst tolv timer.  Det er 77 folkehøyskoler i Norge og folkehøyskolene tilbyr i alt rundt 300 ulike kurs.

 

- Med sin egenart bidrar folkehøyskolene blant annet til å motivere unge mennesker til å gjennom­føre videregående opplæring. Mange av folkehøyskolene medvirker i Ny GIV-prosjektet ved gjennomføring av sommerkurs i samsvar med skoleslagets sosialpedagogiske tradisjon. Dette er en positiv utvikling. Vi har behov for å trekke på alle gode ressurser for å få ungdom til å fullføre opplæringen, sier Halvorsen.