Historisk arkiv

Flere vil bli lærere og ingeniører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Årets tall fra Samordna opptak viser at det er hele 25 prosent flere søkere til ingeniørutdanningene enn i fjor. - Dette er meget gledelig, ikke minst fordi arbeidslivet har så stort behov for teknologisk kompetanse framover. Det tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Årets tall fra Samordna opptak viser at det er hele 25 prosent flere søkere til ingeniørutdanningene enn i fjor. - Dette er meget gledelig, ikke minst fordi arbeidslivet har så stort behov for teknologisk kompetanse framover. Det tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Totalt har 115 764 personer søkt høyere utdanning. Det er 6,6 prosent flere enn i 2011.
- Institusjonene har de senere årene gjort en kjempejobb med å opprette studieplasser på de mest etterspurte studiene og ta i mot flere søkere. Dimensjonering av studietilbudene blir en ennå større utfordring i år, og det er klart at regjeringen nå må se hvordan vi sammen med institusjonene kan bidra til økt studiekapasitet og bygg som har nok kapasitet, sier Halvorsen.

Video: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak, gleder seg over de nye søkertallene. (Foto: KD)

God søkning til lærerutdanningene
De siste tre årene har Kunnskapsdepartementet og samarbeidspartnere gjennomført omfattende kampanjer for å få flere interessert i læreryrket. I løpet av kampanjeperioden har antall førstevalgssøkere til lærerutdanningene økt med godt over 50 % (2008-2012).

Dette er et fantastisk resultat. Det viser at læreryrket nå er mer attraktivt blant ungdom enn på lenge, sier statsråden. I år har vi 2351 flere førstevalgssøkere til lærerutdanning enn vi hadde i 2008. Fra i fjor til i år øker søkningen til de nye lærerutdanningene med ca 7,5 prosent. 

Årets søkertall viser også at det er 671 flere søkere til førskolelærerutdanningen enn i 2011, en økning på hele 22 %.
- Etter tre år med nedadgående søkning og en økning i antall dispensasjoner fra kravet om pedagogisk utdanning for pedagogiske ledere i barnehagene, var det klart at noe måtte gjøres. I år har vi derfor også hatt en rekrutteringskampanje for førskolelæreryrket. Det har gitt resultater. Nå er trenden snudd, sier statsråd Halvorsen.

- Dette bekrefter at norsk ungdom ser hvor viktig barnehagen er og hvor utrolig givende det er å få være med å gi ungene våre en god start på livet, fortsetter statsråden. Forskning viser at kompetansen til de ansatte i barnehagen i stor grad avgjør kvaliteten på barnehagens tilbud. Derfor er det så viktig å få flere utdannede førskolelærere ut i barnehagene.

Stabil søkning til helse- og sosialfag
Også helsefagutdanningene har en økt tilstrømning i år på ca. 6,6 prosent sammenliknet med fjoråret.  Bare til sykepleierutdanningen er det eksempelvis registrert 9010 førstevalgssøkere til 4321 studieplasser. Det er en økning på omlag 6,4 prosent sammenliknet med i fjor.  

Til flere andre helse-og sosialfagutdanninger, som barnevernpedagog og vernepleierutdanningene er det også registrert god økning i søkertallene. Det er jevnt over mer enn to søkere per utlyst studieplass.

-      En nøkkel til økt kvalitet i helse- og velferdstjenestene er bedre samspill mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Men det aller viktigste er at vi får utdannet nok personer. Årets søkertall viser at dette er yrker ungdommen ønsker seg, sier Halvorsen.

Vekst i hele landet
Fortsatt er det stor søkning til de største institusjonene i de store byene, men søkertallene viser en økning for mange av høyskolene også utenfor de store byene. Den økte tilstrømningen til lærestedene i de store byene som vi så noen år, har flatet ut.

– Det viser at institusjonene i distriktene har utviklet et godt studietilbud som søkerne ønsker å benytte seg av. Dette er en riktig og ønsket utvikling, sier statsråden.

Fortsatt er kvinnene i flertall blant søkerne: 59,2 prosent kvinner mot 40,8 prosent menn.

Se også pressemelding fra Samordna opptak