Historisk arkiv

Rekordtall for kandidater til realfag og teknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Antallet uteksaminerte ingeniører er det høyeste på ti år og økningen er på 21 prosent siden bunnåret i 2008 og 12 prosent fra 2010 til 2011. – Det er gledelig å registrere at regjeringens tiltak for å få flere til å studere realfag og teknologi gir positive resultater, sier statsråd Tora Aasland.

Antallet uteksaminerte ingeniører er det høyeste på ti år.(Foto: Samfoto)

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, kan slå fast at antallet uteksaminerte ingeniører er det høyeste på ti år. Økningen har vært på 21 prosent siden bunnåret i 2008 og på 12 prosent fra 2010 til 2011. – Det er gledelig å registrere at regjeringens tiltak for å få flere til å studere realfag og teknologi gir positive resultater.

Antall ferdige kandidater innenfor alle de tre realfagsområdene, master i teknologi (tidligere sivilingeniør), matematisk-naturvitenskaplige fag og treårig ingeniør, er de høyeste på ti år. For første gang er tallet på over 6 000 ferdige kandidater.

Problemet har til nå ved mange studiesteder vært mangel på studenter, og ikke mangel på studieplasser.
– Nå ser det endelig ut til at interessen for ingeniør- og andre realfag er i ferd med å ta seg opp igjen. Det er fremdeles et stort behov for ingeniører og andre med realfagsutdanning ute i samfunnet, men disse nye tallene viser at vi er på riktig vei, sier Aasland.

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Treårig ingeniørutdanning

1966

1 948

1 772

1 940

1 932

1 837

1 577

1 625

1 850

1 923

2 052

Matematisk-naturvitenskaplige fag

2028

1 531

2 122

1 888

2 055

2 124

2 036

1 950

2 007

1 993

2 284

Teknologi (i all hovedsak master)

1586

1361

1470

1560

1580

1522

1582

1430

1448

1482

1720

SUM

5 695

4 840

5 364

5 388

5 567

5 483

5 195

5 005

5 305

5 398

6 056

Oversikten er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet basert på tall fra Database for statistikk om høgre utdanning.

Tiltak som virker

Flere realfagsstrategier har satt i verk en rekke tiltak i hele utdanningsløpet. Spesielt har det vært lagt vekt på bedre rekruttering av jenter til MNT-fagene. Tiltakene omfatter blant annet kunnskapsinnhenting (Vilje-con-val), rekrutteringstiltak (ENT3R og Alpha rollemodeller), formidlingsaktiviteter (støtte til sentre for matematikk og naturfag, og til vitensentra), stimuleringstiltak (ekstrapoeng for realfag ved opptak), økonomiske tiltak (avskriving av studiegjeld) og kompetansetiltak for lærere.

I tillegg pågår det mange tiltak i grunnopplæringen.
–  Det er viktig å styrke både matteopplæringen og pirre nysgjerrigheten for realfag og teknologi tidlig i utdanningsløpet, understreker statsråden.