Historisk arkiv

43-13

Nytt utvalg skal se på virkemidler mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd i dag. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal.

– Antallet elever som forteller om mobbing er for høyt. Vi trenger derfor nye tanker og virkemidler for å bekjempe mobbingen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Jeg ser fram til utvalgets forslag.

Elevundersøkelsen for 2012 viser at 6,8 prosent av elevene opplever mobbing 2 til 3 ganger i måneden eller mer. Dette tallet har holdt seg stabilt siden 2008 med en svak nedgang.

– Arbeidet mot mobbing skal selvsagt fortsette for fullt parallelt med utvalgets arbeid. Skoler med vedvarende høye mobbetall skal for eksempel få målrettet støtte og veiledning av Utdanningsdirektoratet. I uke 36 vil Manifest mot mobbing også ha en ny kampanje over hele landet, med tema Voksne skaper vennskap – sammen, sier kunnskapsministeren

Skal vurdere dagens regelverk
Opplæringsloven kapittel 9a gir alle elever rett til et godt psykososialt læringsmiljø. Lovens ordlyd differensierer ikke mellom ulike former for mobbing eller krenkelser og loven skiller ikke ulike sakstyper fra hverandre.  Tilsynet med regelverket for det psykososiale miljøet viser også at den forvaltningsmessige oppfølgingen også kan forbedres.

– Vi så at mobbetallene sank da kapittel 9a ble innført for 10 år siden. Mange skoler og kommuner har gjort en kjempejobb, men vi kan aldri si oss fornøyde så lenge det finnes elever som opplever å bli mobbet. Det er derfor på tide å se med nye blikk på både regelverket og andre tiltak. Utvalget har en faglig sammensetning og bredde som jeg mener vil gi de beste forutsetninger for en spennende utredning med mange gode forslag, sier Kristin Halvorsen.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2015.

Utvalget består av:
Fylkesmann, Øystein Djupedal, leder, Arendal kommune, Aust-Agder
Generalsekretær Lars Arrhenius, Stockholms kommun, Sverige
FUG-leder Christopher Beckham, Bergen kommune, Hordaland
Stipendiat Hanna Helseth, Oslo kommune, Oslo
Rektor Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino kommune, Finnmark
Konsulent Noor Jdid, Oslo kommune, Oslo
Utdanningsdirektør Trond Johnsen, Lillehammer kommune, Oppland
Student Kristin Kulseth, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag
Professor Monica Martinussen, Tromsø kommune, Troms
Lektor Erlend Moen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
Advokat Harald Pedersen, Oslo kommune, Oslo
Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Utvalget har blitt supplert med:
Lektor Jette Kofoed, Aarhus kommune, Danmark

Utvalgets mandat kan leses her.