Historisk arkiv

Økt søkning til realfag og teknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tall fra Samordna opptak viser at det er om lag 117 200 søkere til høyere utdanning i år. Det er rundt 1 400 flere enn i fjor.

Tall fra Samordna opptak viser at det er om lag 117 200 søkere til høyere utdanning i år. Det er rundt 1 400 flere enn i fjor. – Det er gledelig at den gode søkningen til høyere utdanning fortsetter. Ikke minst er jeg fornøyd med at vi har stor økning på realfag og teknologiske fag, og også at til økningen til femårig lærerutdanning er størst av alle fag. Dette er områder der vi trenger flere med god kompetanse, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Totalt øker søkningen til teknologisk utdanning i år med 7,4 prosent. Dette fordeler seg med 7 prosent på ingeniør (tre-årig) og 7,8 prosent på master i teknologi.  Siden 2005 har teknologisk utdanning økt med 68 prosent.

- Regjeringen har satset systematisk på realfag over flere år. Det er stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse i samfunnet, og derfor veldig bra at så mange unge søker seg til det, sier Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet har, sammen med partnerne i Skole-Norge, for femte året på rad gjennomført en rekrutteringskampanje for å få flere til å søke lærerutdanningene. I kampanjeperioden (2008-13) har søkningen til disse utdanningene økt med nesten 60 prosent. Økningen for all høyere utdanning har vært på 27 prosent i samme periode. Den største økningen i år kommer på den femårige lærerutdanningen, som har en økning på 15 prosent fra i fjor.

- Vi trenger mange nye lærere i skolen, og det er viktig at antall søknader til lærerutdanningene totalt øker og gledelig at ekstra mange søker seg til den femårige lærerutdanningen, sier Halvorsen.

Utviklingen i søkning til barnehagelærerutdanningen (tidligere førskolelærerutdanningen) og de som søker seg til lærerutdanningen som sikter mot å undervise 1. – 7. trinn er ikke like god. I fjor økte søkningen til førskolelærerutdanningen med 22 prosent, mens den nå går tilbake med 18 prosent og ligger bare litt over nivået i 2011.

- Vi må øke innsatsen for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning og lærerutdanning retta mot de første klassetrinnene. Å jobbe med de minste barna er en av de viktigste jobbene vi har i samfunnet. Sammen med partene i Skole-Norge vil jeg se på hva som kan gjøres for å øke interessen for disse yrkene, sier hun.

Helsefagutdanninger

Årets søkertall viser at det er god søkning til helsefagutdanningene. Til sykepleierutdanningen er det eksempelvis registrert 9528 førstevalgssøkere til 4502 utlyste studieplasser. Det er en økning på omlag 5,7 prosent sammenliknet med i fjor. 

Til flere andre helse- og sosialfagutdanninger, som barnevernpedagog og vernepleierutdanningene er det også registrert god økning i søkertallene.

Vekst i hele landet
Fortsatt er det stor søkning til de største institusjonene i de store byene, men tallene tyder på at økningen er størst ved høyskolene utenfor de store byene.

– Dette viser at institusjonene utover i landet har studietilbud som er godt tilpasset søkernes preferanser. Dette er en riktig og ønsket utvikling, sier statsråden. 

Se vedlegg for søkertall til høyere utdanning 

Se flere tall på nettsidene til Samordna Opptak